Siste oppdatering: 24. juli 2023

 1. This Notice
 2. Collection of Personal Data
 3. Creation of Personal Data
 4. Categories of Personal Data we Process
 5. Sensitive Personal Data
 6. Purposes of Processing and legal bases for Processing
 7. Disclosure of Personal Data to third parties
 8. International transfers of Personal Data
 9. Data security
 10. Data accuracy
 11. Data minimisation
 12. Data retention
 13. Your legal rights
 14. Cookies and similar technologies
 15. Terms of Use
 16. Direct marketing
 17. Details of Controllers
 18. Definitions

Denne kunngjøringen

Denne erklæringen forklarer hvordan vi behandler personopplysninger. Denne erklæringen kan bli endret eller oppdatert fra tid til annen, så sjekk den regelmessig for oppdateringer.

Les mer

Denne kunngjøringen utstedes av hver av de kontrollørenhetene som er oppført i avsnitt (Q) nedenfor (samlet kalt “Norgine“, “vi”, “oss” og “vår“) og er rettet til personer utenfor vår organisasjon som vi samhandler med, inkludert pasienter, besøkende på våre nettsteder, andre brukere av våre produkter eller tjenester, (bedrifts)kunder, partnere og leverandører, jobbsøkere og besøkende i våre lokaler (samlet kalt “du“). Definerte begreper som brukes i denne erklæringen, er forklart i avsnitt (R) nedenfor.

 

Denne erklæringen kan endres eller oppdateres fra tid til annen for å gjenspeile endringer i vår praksis med hensyn til behandling av personopplysninger eller endringer i gjeldende lovgivning. Ved behov vil vi informere deg om eventuelle endringer vi gjør i samsvar med vilkårene i denne erklæringen.

 

Denne kunngjøringen ble sist oppdatert 24. juli 2023.

 

Innsamling av personopplysninger

Vi samler inn eller innhenter personopplysninger: når disse opplysningene gis til oss (f.eks. når du kontakter oss); i løpet av vårt forhold til deg (f.eks. hvis du representerer helsepersonell eller en helseorganisasjon); når du offentliggjør personopplysninger (f.eks. hvis du legger ut et offentlig innlegg om oss på sosiale medier); når du besøker nettstedene våre; når du registrerer deg for å bruke noen av våre nettsteder, produkter eller tjenester; eller når du samhandler med tredjepartsinnhold eller reklame på et nettsted. Vi kan også motta personopplysninger om deg fra tredjeparter (f.eks. politimyndigheter).

Les mer

Innsamling av personopplysninger: Vi samler inn eller innhenter personopplysninger om deg fra følgende kilder:

 • Opplysninger gitt til oss: Vi innhenter personopplysninger når disse opplysningene blir gitt til oss (f.eks. når du kontakter oss via e-post eller telefon, eller på annen måte, eller når du gir oss visittkortet ditt, eller når du sender inn en jobbsøknad, eller når du gir informasjon til våre salgsrepresentanter).
 • Opplysninger vi innhenter personlig: Vi innhenter personopplysninger under møter, ved besøk av salgs- eller markedsføringsrepresentanter eller på arrangementer vi deltar på.
 • Samarbeid: Vi innhenter personopplysninger når du samarbeider med oss om forskning eller som rådgiver/konsulent.
 • Opplysninger om relasjoner: Vi samler inn eller innhenter personopplysninger i forbindelse med vårt forhold til deg (f.eks. når vi leverer en tjeneste til deg eller til arbeidsgiveren din).
 • Opplysninger du offentliggjør: Vi samler inn eller innhenter personopplysninger som du åpenbart velger å offentliggjøre, inkludert via sosiale medier (f.eks. kan vi samle inn informasjon fra vitenskapelige publikasjoner, nasjonale registre og din(e) profil(er) på sosiale medier, hvis du legger ut et offentlig innlegg om oss).
 • Nettstedsdata: Vi samler inn eller innhenter personopplysninger når du besøker et av våre nettsteder eller bruker funksjoner eller ressurser som er tilgjengelige på eller via et nettsted.
 • Registrering: Vi samler inn eller innhenter personopplysninger når du bruker eller registrerer deg for å bruke noen av våre nettsteder, produkter eller tjenester.
 • Databaser fra tredjeparter: Vi samler inn eller innhenter personopplysninger via tredjepartsdatabaser vi har kontrakter med (f.eks. IMS eller IQVIA).
 • Informasjon om innhold og reklame: Hvis du samhandler med tredjepartsinnhold eller reklame på et nettsted (inkludert informasjonskapsler), mottar vi personopplysninger fra den aktuelle tredjepartsleverandøren av innholdet eller reklamen.
 • Informasjon fra tredjeparter: Vi samler inn eller innhenter personopplysninger fra tredjeparter som gir dem til oss (f.eks. kredittopplysningsbyråer, politimyndigheter osv.).

 

Opprettelse av personopplysninger

Vi oppretter personopplysninger om deg (f.eks. registreringer av dine interaksjoner med oss).

Les mer

Vi oppretter også personopplysninger om deg under visse omstendigheter, for eksempel opptegnelser over dine interaksjoner med oss og detaljer om dine tidligere interaksjoner med oss, så lenge sletteperiodene ikke er i strid med denne prosedyren. Vi kan også kombinere personopplysninger fra noen av våre nettsteder, produkter eller tjenester, også når disse opplysningene samles inn fra ulike enheter.

 

Kategorier av personopplysninger vi behandler

Vi behandler: personopplysningene dine (f.eks. navnet ditt), kontaktopplysningene dine (f.eks. adressen din), yrkesopplysningene dine (f.eks. CV-en din), registreringer av undersøkelser eller tester du har deltatt i, demografiske data (f.eks. alderen din), besøkslogger for lokalene våre, registreringer av samtykkene dine, betalingsopplysninger (f.eks. faktureringsadressen din), informasjon om nettstedene våre (f.eks. hvilken type enhet du bruker), opplysninger om arbeidsgiveren din (der det er relevant), informasjon om hvordan du interagerer med innholdet eller reklamen vår, og eventuelle synspunkter og meninger du har, faktureringsadressen din), informasjon om nettstedene våre (f.eks. hvilken type enhet du bruker), opplysninger om arbeidsgiveren din (der det er relevant), informasjon om din interaksjon med innholdet eller annonseringen vår og eventuelle synspunkter eller meninger du gir oss.

Les mer

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

 • Personlige opplysninger: fornavn, foretrukket navn og fotografi.
 • Kontaktinformasjon: korrespondanseadresse, leveringsadresse, telefonnummer, e-postadresse, opplysninger om eventuelle personlige assistenter.
 • Faglige opplysninger: din CV, dokumentasjon av din ekspertise, yrkeshistorikk, opplysninger om praksis og kvalifikasjoner, informasjon om din erfaring, deltakelse i møter, seminarer, rådgivende utvalg og konferanser, informasjon om ditt faglige forhold til andre personer eller institusjoner, språkkunnskaper og andre faglige ferdigheter.
 • Demografisk informasjon: kjønn, fødselsdato/alder, nasjonalitet, tiltale, tittel og språkpreferanser.
 • Besøkslogger: registreringer av besøk i våre lokaler.
 • Samtykkeregistreringer: Registreringer av eventuelle samtykker du har gitt, sammen med dato og klokkeslett, måten samtykket er gitt på og eventuell relatert informasjon (f.eks. hva samtykket gjelder).
 • Innkjøpsopplysninger: oversikt over kjøp og priser, samt mottakerens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Betalingsopplysninger: fakturaopplysninger, betalingsopplysninger, faktureringsadresse, betalingsmåte, bankkontonummer eller kredittkortnummer, kortinnehaverens eller kontoinnehaverens navn, kort- eller kontosikkerhetsopplysninger, kortets “gyldig fra”-dato, kortets utløpsdato, BACS-opplysninger, SWIFT-opplysninger, IBAN-opplysninger, betalingsbeløp, betalingsdato og sjekkopplysninger.
 • Data knyttet til nettstedene våre: enhetstype, operativsystem, nettlesertype, nettleserinnstillinger, IP-adresse, språkinnstillinger, dato og klokkeslett for tilkobling til et nettsted, registreringsopplysninger, brukernavn, passord, sikkerhetsopplysninger, bruksdata, unike identifikatorer, tilgangsrettigheter og samlet statistisk informasjon.
 • Arbeidsgiveropplysninger: der du samhandler med oss i egenskap av å være ansatt hos en tredjepart, og navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til arbeidsgiveren din, i den grad det er relevant.
 • Innholds- og annonseringsdata: registreringer av dine interaksjoner med vårt annonseringsinnhold på nettet, registreringer av reklame og innhold som vises på sider som vises til deg, og all interaksjon du kan ha hatt med slikt innhold eller reklame (f.eks. musepeker, museklikk, eventuelle skjemaer du fyller ut helt eller delvis) og eventuelle berøringsskjerminteraksjoner.
 • Synspunkter, tilbakemeldinger og meninger: alle synspunkter, tilbakemeldinger, svar på spørreundersøkelser og meninger som du deler med oss eller legger ut offentlig.
 • Opplysninger om produktbruk: når du rapporterer en mulig uønsket hendelse og/eller en forespørsel om medisinsk informasjon eller en kvalitetsklage knyttet til et av våre produkter.

 

Sensitive personopplysninger

Når vi må behandle sensitive personopplysninger for et legitimt formål eller for å overholde våre bransjeforpliktelser, gjør vi det i samsvar med gjeldende lovgivning.

Les mer

Når det av en eller annen grunn er nødvendig å behandle dine sensitive personopplysninger, baserer vi oss på ett av følgende rettslige grunnlag (som beskrevet i artikkel 9 i GDPR / UK GDPR):

 1. du har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av dine sensitive personopplysninger for ett eller flere spesifiserte formål, i samsvar med gjeldende lov;
 2. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle forpliktelser og utøve spesifikke rettigheter innen arbeids-, trygde- og sosialrett i den utstrekning den er hjemlet i gjeldende lovgivning eller en tariffavtale i henhold til gjeldende lovgivning som gir passende garantier for dine grunnleggende rettigheter og interesser;
 3. Behandlingen er nødvendig for å beskytte dine vitale interesser eller en annen fysisk persons vitale interesser dersom du er fysisk eller juridisk ute av stand til å gi samtykke;
 4. Behandlingen gjelder personopplysninger som du åpenbart har offentliggjort;
 5. Behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller når domstolene opptrer i sin dømmende funksjon;
 6. Behandlingen er nødvendig av hensyn til vesentlige samfunnsinteresser, på grunnlag av gjeldende lovgivning som skal stå i forhold til formålet, respektere kjernen i retten til databeskyttelse og sørge for egnede og spesifikke tiltak for å sikre dine grunnleggende rettigheter og interesser;
 7. Behandlingen er nødvendig for forebyggende eller arbeidsmedisinske formål, for å vurdere arbeidstakerens arbeidsevne, for å stille medisinske diagnoser, for å yte helse- eller sosialomsorg eller behandling eller for å administrere helse- eller sosialomsorgssystemer og -tjenester på grunnlag av gjeldende lovgivning eller i henhold til avtale med helsepersonell og i henhold til relevante vilkår og garantier fastsatt i gjeldende lovgivning;
 8. Behandlingen er nødvendig av hensyn til allmennhetens interesse på folkehelseområdet, for eksempel for å beskytte mot alvorlige helsetrusler på tvers av landegrensene eller for å sikre høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder for helsetjenester og legemidler eller medisinsk utstyr, på grunnlag av gjeldende lovgivning som fastsetter egnede og spesifikke tiltak for å sikre dine rettigheter og friheter, særlig taushetsplikt;
 9. Behandlingen er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i samsvar med gjeldende lovgivning, som skal stå i forhold til formålet, respektere essensen i retten til databeskyttelse og sørge for egnede og spesifikke tiltak for å ivareta dine grunnleggende rettigheter og interesser.

 

Formål med behandlingen og rettslig grunnlag for behandlingen

Vi behandler personopplysninger for følgende formål: å levere nettstedene, produktene og tjenestene våre til deg, samsvarskontroller, drive virksomheten vår, kommunisere med deg, administrere IT-systemene våre, helse og sikkerhet, økonomistyring, gjennomføre undersøkelser, sørge for sikkerheten i lokalene og systemene våre, gjennomføre undersøkelser der det er nødvendig, overholde gjeldende lovgivning, forbedre nettstedene, produktene og tjenestene våre, forebygge svindel, etablere, utøve og forsvare rettslige krav, samt rekruttering og jobbsøknader.

Les mer

Formålene for hvilke vi Behandler kategoriene av Personopplysninger som er identifisert i avsnitt (D) ovenfor, i henhold til gjeldende lovgivning, og de rettslige grunnlagene vi utfører slik Behandling på, er som følger:

 

BearbeidingsaktivitetRettslig grunnlag for behandlingKategorier av personopplysninger
Levering av nettsteder, produkter og tjenester: levering av våre nettsteder, produkter eller tjenester, levering av reklameartikler på forespørsel og kommunikasjon med deg i forbindelse med disse nettstedene, produktene eller tjenestene.• Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt du har inngått med oss, eller for å iverksette tiltak før du inngår en kontrakt med oss; eller

• Vi har en berettiget interesse i å utføre Behandlingen for å kunne tilby våre Nettsteder, produkter eller tjenester (i den grad en slik berettiget interesse ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller

• Vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette rettslige grunnlaget brukes bare i forbindelse med behandling som er helt frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

• Personlige opplysninger

• Kontaktinformasjon

• Demografisk informasjon

• Samtykkeprotokoller

• Data knyttet til nettstedene våre

• Innholds- og annonsedata

• Informasjon om kjøp

 

Samsvarskontroller: oppfyllelse av våre forpliktelser til å overholde lover og regler, “kjenn-din-kunde”-kontroller, bekreftelse og verifisering av identiteten din, bruk av kredittopplysningsbyråer og kontroll mot sanksjonslister fra myndigheter og/eller politimyndigheter og andre juridiske restriksjoner.• Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller

• Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt du har inngått med oss, eller for å iverksette tiltak før du inngår en kontrakt med oss; eller

• Vi har en berettiget interesse i å utføre behandlingen for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lover og forskrifter (i den grad en slik berettiget interesse ikke tilsidesettes av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller

• Vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette rettslige grunnlaget brukes bare i forbindelse med behandling som er helt frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

• Personlige opplysninger

• Kontaktinformasjon

• Profesjonelle detaljer

• Samtykkeprotokoller

• Betalingsinformasjon

• Opplysninger om arbeidsgiver

Drift av virksomheten vår: drift og administrasjon av nettstedene våre, produktene våre og tjenestene våre; levering av innhold til deg; visning av reklame og annen informasjon til deg; kommunikasjon og samhandling med deg via nettstedene våre, produktene våre eller tjenestene våre; og varsling om endringer på nettstedene våre, produktene våre eller tjenestene våre.• Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt du har inngått med oss, eller for å iverksette tiltak før du inngår en kontrakt med oss; eller

• Vi har en berettiget interesse i å utføre behandlingen med det formål å levere nettstedene våre, produktene våre eller tjenestene våre til deg (i den grad en slik berettiget interesse ikke tilsidesettes av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller

• Vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette rettslige grunnlaget brukes bare i forbindelse med behandling som er helt frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

• Personlige opplysninger

• Kontaktinformasjon

• Samtykkeprotokoller

• Betalingsinformasjon

• Data knyttet til nettstedene våre

• Innholds- og annonsedata

 

Planlegging: organisasjonsplanlegging, etterfølgerplanlegging, endringer i virksomhetens art og omfang, fusjoner, oppkjøp, oppløsninger, fisjoner, likvidasjoner, salg av eiendeler, avhendelser, omorganiseringer og lignende selskapsstruktureringer.• Vi har en berettiget interesse i å utføre behandlingen med det formål å planlegge den fremtidige driften av vår virksomhet (i den grad en slik berettiget interesse ikke tilsidesettes av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter).• Personlige opplysninger

• Kontaktinformasjon

• Profesjonelle detaljer

• Demografisk informasjon

• Data knyttet til nettstedene våre

• Opplysninger om arbeidsgiver

• Innholds- og annonsedata

 

Kommunikasjon og markedsføring: kommunisere med deg på en hvilken som helst måte (inkludert via e-post, telefon, tekstmelding, sosiale medier, post eller personlig) for å gi deg nyheter og annen informasjon som du kan være interessert i, alltid under forutsetning av at du på forhånd har gitt ditt samtykke i den utstrekning det kreves i henhold til gjeldende lov; tilpasse nettstedene, produktene og tjenestene våre for deg; vedlikeholde og oppdatere kontaktinformasjonen din der det er hensiktsmessig; innhente ditt samtykke på forhånd der det er nødvendig; muliggjøre og registrere ditt valg om å melde deg av eller avslutte abonnementet, der det er aktuelt.• Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt du har inngått med oss, eller for å iverksette tiltak før du inngår en kontrakt med oss; eller

• Vi har en berettiget interesse i å utføre behandlingen med det formål å kontakte deg, alltid i samsvar med gjeldende lovgivning (i den grad slike berettigede interesser ikke tilsidesettes av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller

• Vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette rettslige grunnlaget brukes bare i forbindelse med behandling som er helt frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

• Personlige opplysninger

• Kontaktinformasjon

• Demografisk informasjon

• Samtykkeprotokoller

• Data knyttet til nettstedene våre

• Innholds- og annonsedata

• Synspunkter, tilbakemeldinger og meninger

Produkt- og pasientsikkerhet/farmakovigilans: kommunikasjon i forbindelse med produktsikkerhet, inkludert tilbakekalling av produkter, medisinske informasjonsforespørsler, klager på produktkvalitet, gjennomføring av kliniske studier og rådgivning om produktsikkerhet.

 

• Behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse, eller

• Vi har en berettiget interesse i å utføre behandlingen for å sikre sikkerheten og riktig bruk av produktene våre (i den grad denne berettigede interessen ikke tilsidesettes av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter);

• Behandlingen er nødvendig for å beskytte enkeltpersoners vitale interesser;

• Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en avtale du har inngått med oss, eller for å iverksette tiltak før du inngår en avtale med oss;

• Vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette rettslige grunnlaget brukes bare i forbindelse med behandling som er helt frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

• Personlige opplysninger

• Kontaktinformasjon

• Betalingsinformasjon

• Tilbakemelding

• Interaksjoner med våre produkter

• Detaljer om bruk av produktet

 

Administrasjon av IT-systemer: administrasjon og drift av våre kommunikasjons-, IT- og sikkerhetssystemer, samt revisjoner (inkludert sikkerhetsrevisjoner) og overvåking av slike systemer.• Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller

• Vi har en berettiget interesse i å utføre behandlingen for å administrere og vedlikeholde kommunikasjons- og IT-systemene våre (i den grad denne berettigede interessen ikke tilsidesettes av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter).

• Personlige opplysninger

• Kontaktinformasjon

• Profesjonelle detaljer

• Demografisk informasjon

• Samtykkeprotokoller

• Data knyttet til nettstedene våre

• Opplysninger om arbeidsgiver

• Innholds- og annonsedata

 

Helse og sikkerhet: helse- og sikkerhetsvurderinger og journalføring; sørge for et trygt og sikkert miljø i våre lokaler; og overholdelse av relaterte juridiske forpliktelser.• Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller

• Vi har en berettiget interesse i å utføre behandlingen for å sikre et trygt miljø i våre lokaler (i den grad en slik berettiget interesse ikke tilsidesettes av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller

• Behandlingen er nødvendig for å beskytte enkeltpersoners vitale interesser.

• Personlige opplysninger

• Kontaktinformasjon

• Logger over besøkende

Økonomistyring: salg, finans, bedriftsrevisjon og leverandørstyring.• Vi har en berettiget interesse i å utføre behandlingen med det formål å administrere og drive den økonomiske virksomheten vår (i den grad en slik berettiget interesse ikke tilsidesettes av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter), eller

• Vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette rettslige grunnlaget brukes bare i forbindelse med behandling som er helt frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

• Personlige opplysninger

• Kontaktinformasjon

• Betalingsinformasjon

Spørreundersøkelser og forskning: kontakt med deg for å innhente dine synspunkter på nettstedene våre, produktene våre eller tjenestene våre.• Vi har en berettiget interesse i å utføre behandlingen med det formål å gjennomføre undersøkelser, tilfredshetsrapporter og markedsundersøkelser (i den grad en slik berettiget interesse ikke tilsidesettes av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller

• Vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette rettslige grunnlaget brukes bare i forbindelse med behandling som er helt frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

• Personlige opplysninger

• Samtykkeprotokoller

• Synspunkter, tilbakemeldinger og meninger

Sikkerhet: fysisk sikkerhet i våre lokaler (inkludert registreringer av besøk i våre lokaler), CCTV-opptak og elektronisk sikkerhet (inkludert påloggingsinformasjon og tilgangsdetaljer).• Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller

• Vi har en berettiget interesse i å utføre behandlingen for å sikre den fysiske og elektroniske sikkerheten til virksomheten vår og lokalene våre (i den grad denne berettigede interessen ikke tilsidesettes av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter).

• Personlige opplysninger

• Kontaktinformasjon

• Profesjonelle detaljer

• Logger over besøkende

Undersøkelser: oppdage, undersøke og forebygge brudd på retningslinjene og straffbare handlinger i samsvar med gjeldende lovgivning.• Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller

• Vi har en berettiget interesse i å utføre behandlingen med det formål å oppdage og beskytte mot brudd på våre retningslinjer og gjeldende lover (i den grad slike berettigede interesser ikke tilsidesettes av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter).

• Personlige opplysninger

• Kontaktinformasjon

• Profesjonelle detaljer

• Logger over besøkende

• Betalingsinformasjon

• Data knyttet til nettstedene våre

• Opplysninger om arbeidsgiver

Juridisk overholdelse: overholdelse av våre juridiske og regulatoriske forpliktelser i henhold til gjeldende lovgivning.• Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.• Personlige opplysninger

• Kontaktinformasjon

• Profesjonelle detaljer

• Besøkslogger

• Betalingsinformasjon

• Data knyttet til nettstedene våre

• Opplysninger om arbeidsgiver

Forbedre nettstedene, produktene og tjenestene våre: identifisere problemer med nettstedene, produktene eller tjenestene våre, planlegge forbedringer av nettstedene, produktene eller tjenestene våre og opprette nye nettsteder, produkter eller tjenester.• Vi har en berettiget interesse i å utføre behandlingen med det formål å forbedre nettstedene våre, produktene våre eller tjenestene våre (i den grad en slik berettiget interesse ikke tilsidesettes av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller

• Vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette rettslige grunnlaget brukes bare i forbindelse med behandling som er helt frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

• Personlige opplysninger

• Kontaktinformasjon

• Data fra spørreundersøkelser og tester

• Demografisk informasjon

• Samtykkeprotokoller

• Data knyttet til nettstedene våre

• Innholds- og annonsedata

 

Forebygging av svindel: Oppdage, forebygge og etterforske svindel.• Behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse (særlig med hensyn til gjeldende arbeidsrett); eller

• Vi har en berettiget interesse i å utføre behandlingen med det formål å avdekke og beskytte mot svindel (i den grad denne berettigede interessen ikke tilsidesettes av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter).

• Personlige opplysninger

• Kontaktinformasjon

• Profesjonelle detaljer

• Logger over besøkende

• Betalingsinformasjon

• Data knyttet til nettstedene våre

• Opplysninger om arbeidsgiver

Etablering, utøvelse og forsvar av juridiske krav: håndtering av juridiske krav; etablering av fakta og krav, herunder innhenting, gjennomgang og fremlegging av dokumenter, fakta, bevis og vitneforklaringer; utøvelse og forsvar av juridiske rettigheter og krav, herunder formelle rettssaker.

 

• Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller

• Vi har en berettiget interesse i å utføre behandlingen med det formål å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter (i den grad en slik berettiget interesse ikke tilsidesettes av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller

• Behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

• Personlige opplysninger

• Kontaktinformasjon

• Profesjonelle detaljer

• Demografisk informasjon

• Logger over besøkende

• Samtykkeprotokoller

• Betalingsinformasjon

• Data knyttet til nettstedene våre

• Opplysninger om arbeidsgiver

• Innholds- og annonsedata

• Synspunkter, tilbakemeldinger og meninger

Rekruttering og jobbsøknader: rekrutteringsaktiviteter, utlysning av stillinger, intervjuaktiviteter, analyse av egnethet for den aktuelle stillingen, registreringer av ansettelsesbeslutninger, informasjon om tilbud og aksept.• Behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse (særlig med hensyn til gjeldende arbeidsrett); eller

• Vi har en berettiget interesse i å utføre behandlingen i forbindelse med rekrutteringsaktiviteter og håndtering av jobbsøknader (i den grad denne berettigede interessen ikke tilsidesettes av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter); eller

• Vi har innhentet ditt forhåndssamtykke til behandlingen (dette rettslige grunnlaget brukes bare i forbindelse med behandling som er helt frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

• Personlige opplysninger

• Kontaktinformasjon

• Profesjonelle detaljer

• Demografisk informasjon

• Besøkslogger

• Samtykkeprotokoller

• Betalingsinformasjon

• Data knyttet til nettstedene våre

• Opplysninger om arbeidsgiver

• Innholds- og annonsedata

• Synspunkter, tilbakemeldinger og meninger

 

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vi utleverer personopplysninger til: juridiske og regulerende myndigheter, våre eksterne rådgivere, våre databehandlere, enhver part som er nødvendig i forbindelse med rettssaker, enhver part som er nødvendig for å etterforske, avdekke eller forebygge straffbare handlinger, enhver kjøper av vår virksomhet og enhver tredjepartsleverandør av reklame eller innhold som brukes på våre nettsteder.

Les mer

Vi utleverer personopplysninger til andre enheter i Norgine-konsernet og til våre forretningspartnere (lisenspartnere og distributører) for legitime forretningsformål og drift av våre nettsteder, produkter eller tjenester til deg, i samsvar med gjeldende lovgivning. I tillegg utleverer vi personopplysninger til:

 • deg og, der det er relevant, dine oppnevnte representanter;
 • juridiske og regulatoriske myndigheter, på forespørsel, eller for å rapportere faktiske eller mistenkte brudd på gjeldende lover eller forskrifter;
 • regnskapsførere, revisorer, konsulenter, advokater og andre eksterne profesjonelle rådgivere for Norgine som er underlagt bindende avtalefestede konfidensialitetsforpliktelser, f.eks. eksternt personvernombud, advokatfirmaet First Privacy;
 • tredjepartsbehandlere (f.eks. leverandører av tjenester knyttet til kliniske studier, leverandører av betalingstjenester, fraktselskaper, leverandører av nettjenester osv., f.eks. Amazon Web Services, Google Analytics, Microsoft Azure), som befinner seg hvor som helst i verden, i henhold til kravene som er angitt nedenfor i dette (G);
 • enhver relevant part, reguleringsorgan, statlig myndighet, politimyndighet eller domstol, i den grad det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav;
 • enhver relevant part, reguleringsorgan, statlig myndighet, politimyndighet eller domstol, med det formål å forebygge, etterforske, avdekke eller rettsforfølge straffbare handlinger eller fullbyrde strafferettslige sanksjoner;
 • relevante tredjepartskjøpere eller rettsetterfølgere i tilfelle vi selger eller overfører hele eller en relevant del av virksomheten eller eiendelene våre (inkludert i tilfelle omorganisering, oppløsning eller avvikling), og
 • enhver relevant tredjepartsleverandør, der nettstedene våre bruker tredjepartsannonsering eller -innhold. Hvis du velger å samhandle med slik reklame eller slikt innhold, kan personopplysningene dine bli delt med den aktuelle tredjepartsleverandøren. Vi anbefaler at du leser gjennom tredjepartens personvernerklæring før du samhandler med annonseringen eller innholdet.

 

Hvis vi engasjerer en tredjeparts databehandler til å behandle personopplysningene dine, vil databehandleren være underlagt bindende kontraktsforpliktelser til å: (i) kun behandle personopplysningene i samsvar med våre forutgående skriftlige instruksjoner, og (ii) bruke tiltak for å beskytte personopplysningenes konfidensialitet og sikkerhet, sammen med eventuelle tilleggskrav i henhold til gjeldende lov.

 

Internasjonal overføring av personopplysninger

Vi overfører personopplysninger til databehandlere, felles behandlingsansvarlige og mottakere i andre land. Når vi overfører personopplysninger fra Storbritannia eller EØS til en mottaker utenfor Storbritannia eller EØS (alt etter hva som er aktuelt) som ikke befinner seg i en adekvat jurisdiksjon, gjør vi det på grunnlag av standard kontraktsklausuler eller tilsvarende i Storbritannia (dvs. den britiske internasjonale dataoverføringsavtalen / det britiske tillegget til standard kontraktsklausuler).

Les mer

På grunn av vår internasjonale virksomhet overfører vi personopplysninger innenfor Norgine-konsernet og til tredjeparter som angitt i avsnitt (G) ovenfor, i forbindelse med formålene som er beskrevet i denne erklæringen. Av denne grunn overfører vi personopplysninger til andre land som kan ha andre lover og krav til overholdelse av databeskyttelse enn de som gjelder i landet der du befinner degVi kan for eksempel overføre opplysningene dine til europeiske medlemsstater (Østerrike, Tyskland, Frankrike, Belgia, Spania, Italia, Portugal, Nederland, Finland, Sverige og Tyskland), land i EØS (f.eks. Norge og Sveits), samt land utenfor EØS som ikke har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysningene dine (f.eks. India). Land utenfor EU omfatter USA, India, Australia og New Zealand.

 

Hvis et unntak eller en unntaksbestemmelse gjelder (f.eks. hvis en overføring er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav), kan vi påberope oss dette unntaket eller denne unntaksbestemmelsen. Hvis det ikke gjelder noe unntak eller fravik, og vi overfører personopplysningene dine fra Storbritannia eller EØS til mottakere utenfor Storbritannia eller EØS (alt etter hva som er aktuelt) som ikke befinner seg i tilstrekkelige jurisdiksjoner, gjør vi det på grunnlag av den siste gyldige versjonen av EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler eller den britiske ekvivalenten (dvs. den britiske internasjonale dataoverføringsavtalen / det britiske tillegget til standardkontraktsklausulene), alt etter hva som er aktuelt. Du har rett til å be om en kopi av vår mal for standard kontraktsklausuler eller tilsvarende i Storbritannia (dvs. den britiske internasjonale dataoverføringsavtalen / det britiske tillegget til standard kontraktsklausuler), etter hva som er aktuelt, ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i avsnitt (Q) nedenfor.

 

Datasikkerhet

Sikkerheten til personopplysningene dine er av største betydning for oss. Derfor bestreber vi oss på å implementere de mest hensiktsmessige og moderne tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene for å beskytte personopplysningene dine mot brudd på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Les mer

Vi har implementert hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak (som ende-til-ende-kryptering, pentesting, hendelseshåndtering, varsler om skadevare og utbedringstiltak) for å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert utlevering, uautorisert tilgang og andre ulovlige eller uautoriserte former for behandling, i samsvar med gjeldende lovgivning.

Fordi Internett er et åpent system, er overføring av informasjon via Internett ikke helt sikker. Selv om vi vil iverksette alle rimelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten til dataene dine som overføres til oss via det “åpne” Internett. All overføring via åpne Internett-kanaler skjer derfor på egen risiko, og du er selv ansvarlig for å sørge for at personopplysningene du sender til oss, sendes på en sikker måte. Det anbefales at du bruker beskyttelsestiltak som kryptering i tråd med vanlige metoder hvis det er en risiko knyttet til overføring av data.

 

Dataenes nøyaktighet

Vi gjør alt vi kan for å sikre at personopplysningene dine er korrekte og oppdaterte, og at de slettes eller rettes hvis vi blir oppmerksomme på unøyaktigheter eller hvis du gjør oss oppmerksom på dem.

Les mer

Vi gjør alt vi kan for å sikre dette:

 • personopplysningene vi behandler om deg er korrekte og, om nødvendig, oppdaterte; og
 • Personopplysninger om deg som vi behandler og som er unøyaktige (i forhold til formålene de behandles for), slettes eller korrigeres uten opphold.

 

Fra tid til annen kan vi be deg om å bekrefte at personopplysningene dine er korrekte.

 

Dataminimering

Vi gjør alt vi kan for å begrense omfanget av personopplysningene dine som vi behandler, til det som er nødvendig.

Les mer

Vi tar alle rimelige skritt for å sikre at personopplysningene dine som vi behandler, er begrenset til de personopplysningene som med rimelighet er nødvendige i forbindelse med formålene som er angitt i denne erklæringen.

 

Lagring av data

Vi gjør alt vi kan for å sikre at personopplysningene dine bare oppbevares så lenge de er nødvendige i forbindelse med et lovlig formål.

Les mer

Vi gjør alt vi kan for å sikre at personopplysningene dine bare behandles i den minimumsperioden som er nødvendig for de formålene som er angitt i denne erklæringen. Kriteriene for å bestemme hvor lenge vi skal oppbevare personopplysningene dine er som følger:

(1) vi lagrer personopplysningene i en form som gjør det mulig å identifisere dem bare så lenge som:

(a) vi opprettholder et løpende forhold til deg (f.eks. hvis du er bruker av tjenestene våre, eller hvis du er lovlig oppført på adresselisten vår og ikke har meldt deg av), eller

(b) personopplysningene dine er nødvendige i forbindelse med de lovlige formålene som er angitt i denne erklæringen, og som vi har et gyldig rettslig grunnlag for (f.eks. der personopplysningene dine er inkludert i en kontrakt mellom oss og arbeidsgiveren din, og vi har en berettiget interesse i å behandle disse personopplysningene for å drive virksomheten vår og oppfylle våre forpliktelser i henhold til kontrakten, eller der vi har en rettslig forpliktelse til å oppbevare personopplysningene dine),

pluss:

(2) varigheten av:

(a) enhver gjeldende foreldelsesfrist i henhold til gjeldende lov (dvs. enhver periode der en person kan fremme et rettslig krav mot oss i forbindelse med personopplysningene dine, eller som personopplysningene dine er relevante for); og

(b) en ytterligere periode på to (2) måneder etter utløpet av den gjeldende foreldelsesfristen (slik at hvis en person fremmer et krav ved utløpet av foreldelsesfristen, har vi fortsatt rimelig tid til å identifisere personopplysninger som er relevante for kravet) ,

og:

(3) i tillegg, hvis det fremmes relevante rettslige krav, fortsetter vi å behandle personopplysninger i ytterligere perioder som er nødvendige i forbindelse med kravet.

 

I de periodene som er nevnt i punktene (2)(a) og (2)(b) ovenfor, vil vi begrense vår behandling av personopplysningene dine til lagring og opprettholdelse av sikkerheten til disse opplysningene, med unntak av i den grad disse opplysningene må gjennomgås i forbindelse med rettslige krav eller forpliktelser i henhold til gjeldende lov.

 

Når periodene i punktene (1), (2) og (3) ovenfor, i den grad det er relevant, har konkludert, vil vi enten:

 • permanent slette eller tilintetgjøre de relevante personopplysningene, eller
 • anonymisere de relevante personopplysningene.

 

Dine juridiske rettigheter

I henhold til gjeldende lovgivning kan du ha en rekke rettigheter, blant annet: rett til ikke å oppgi personopplysningene dine til oss, rett til innsyn i personopplysningene dine, rett til å be om retting av unøyaktigheter, rett til å be om sletting eller begrensning av behandlingen av personopplysningene dine, rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine, rett til å få personopplysningene dine overført til en annen behandlingsansvarlig, rett til å trekke tilbake samtykke og rett til å klage til personvernmyndighetene. I noen tilfeller vil det være nødvendig å bevise identiteten din før vi kan utøve disse rettighetene.

Les mer

I henhold til gjeldende lovgivning kan du ha følgende rettigheter når det gjelder behandlingen av dine relevante personopplysninger:

 • retten til å la være å oppgi personopplysningene dine til oss (vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke vil kunne gi deg full nytte av nettstedene, produktene eller tjenestene våre hvis du ikke oppgir personopplysningene dine – f.eks. vil vi kanskje ikke kunne behandle forespørslene dine uten de nødvendige opplysningene);
 • rett til å be om tilgang til eller kopier av dine relevante personopplysninger, sammen med informasjon om arten, behandlingen og utleveringen av disse relevante personopplysningene;
 • rett til å be om retting av eventuelle unøyaktigheter i dine relevante personopplysninger;
 • rett til å be om dette av legitime grunner:
  • sletting av dine relevante personopplysninger; eller
  • begrensning av behandlingen av dine relevante personopplysninger;
 • rett til å få visse relevante personopplysninger overført til en annen behandlingsansvarlig i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, i den grad det er relevant;
 • der vi behandler dine relevante personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, retten til å trekke tilbake dette samtykket (merk at en slik tilbaketrekking ikke påvirker lovligheten av behandling som er utført før datoen vi mottar melding om slik tilbaketrekking, og ikke hindrer behandling av dine personopplysninger på grunnlag av andre tilgjengelige rettsgrunnlag); og
 • retten til å klage på behandlingen av dine relevante personopplysninger til en personvernmyndighet (dvs. i forhold til Storbritannia, Information Commissioner’s Office (https://ico.org.uk) eller i forhold til EU, personvernmyndigheten for EU-medlemsstaten der du bor, eller der du arbeider, eller der den påståtte overtredelsen fant sted (se listen her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en)).

I henhold til gjeldende lovgivning kan du også ha følgende tilleggsrettigheter når det gjelder behandlingen av dine relevante personopplysninger:

retten til å protestere, av grunner knyttet til din spesielle situasjon, mot behandling av dine relevante personopplysninger av oss eller på våre vegne, der slik behandling er basert på artikkel 6(1)(e) (allmennhetens interesse) eller 6(1)(f) (berettigede interesser) i GDPR / UK GDPR; og

retten til å protestere mot at vi eller noen på våre vegne behandler dine relevante personopplysninger for direkte markedsføringsformål.

 

Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

 

For å utøve en eller flere av disse rettighetene, eller for å stille spørsmål om disse rettighetene eller andre bestemmelser i denne erklæringen, eller om vår behandling av personopplysningene dine, kan du bruke kontaktinformasjonen i avsnitt (Q) nedenfor. Vær oppmerksom på at:

 • i noen tilfeller vil det være nødvendig å bevise identiteten din før vi kan utøve disse rettighetene; og
 • Hvis forespørselen din krever at vi fastslår ytterligere fakta (f.eks. en avgjørelse om hvorvidt en behandling ikke er i samsvar med gjeldende lov), vil vi undersøke forespørselen din rimelig raskt før vi bestemmer oss for hvilke tiltak vi skal iverksette.

 

Informasjonskapsler og lignende teknologier

Vi behandler personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologier. For mer informasjon, se våre retningslinjer for informasjonskapsler på det aktuelle nettstedet du besøker.

Les mer

Når du besøker et nettsted, vil vi vanligvis plassere informasjonskapsler på enheten din, eller lese informasjonskapsler som allerede finnes på enheten din, alltid med forbehold om at vi innhenter ditt samtykke, der det er påkrevd, i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi bruker informasjonskapsler til å registrere informasjon om enheten din, nettleseren din og, i noen tilfeller, dine preferanser og surfevaner. Vi behandler personopplysninger gjennom informasjonskapsler og lignende teknologier i samsvar med våre retningslinjer for informasjonskapsler.

 

Vilkår for bruk

Bruksvilkårene våre regulerer all bruk av våre nettsteder og tjenester.

Les mer

All bruk av våre nettsteder, produkter eller tjenester er underlagt våre bruksvilkår. Vi anbefaler at du leser gjennom bruksvilkårene våre regelmessig for å få oversikt over eventuelle endringer vi måtte gjøre fra tid til annen.

 

Direkte markedsføring

Vi behandler personopplysninger for å kontakte deg med informasjon om nettsteder, produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg. Du kan når som helst melde deg av denne kommunikasjonen.

Les mer

Vi behandler personopplysninger for å kontakte deg via e-post, telefon, direkte post eller andre kommunikasjonsformater for å gi deg informasjon om nettsteder, produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg. Vi behandler også personopplysninger for å vise innhold som er tilpasset din bruk av våre nettsteder, produkter eller tjenester. Hvis vi leverer nettsteder, produkter eller tjenester til deg, kan vi sende eller vise deg informasjon om nettstedene, produktene eller tjenestene våre, kommende kampanjer og annen informasjon som kan være av interesse for deg, blant annet ved hjelp av kontaktopplysningene du har oppgitt til oss, eller på andre hensiktsmessige måter, alltid med forbehold om at vi på forhånd har innhentet ditt samtykke i den grad det kreves i henhold til gjeldende lovgivning.

Du kan når som helst avslutte abonnementet på e-postlisten vår ved å klikke på avmeldingslenken som er inkludert i all elektronisk reklamekommunikasjon vi sender. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil fire uker å behandle din avmeldingsforespørsel, og i løpet av denne tiden kan du fortsette å motta kommunikasjon fra oss. Etter at du har meldt deg av, vil vi ikke sende deg flere reklame-e-poster, men under visse omstendigheter vil vi fortsette å kontakte deg i den grad det er nødvendig for de nettstedene, produktene eller tjenestene du har bedt om.

 

Nærmere opplysninger om styreenhetene

Det er flere Norgine-enheter som fungerer som behandlingsansvarlige i henhold til denne personvernerklæringen.

Les mer

I denne kunngjøringen er de relevante behandlingsansvarlige:

KontrollenhetKontaktinformasjon
Azanta A/S (Danmark)Kirsten Walthers Vej 8A, 2
2500 Valby
Denmark

Tlf: +45 33 17 04 00

Azanta Danmark A/S (Danmark)Kirsten Walthers Vej 8A, 2
2500 Valby
Danmark

Tlf: +45 33 17 04 00

Azanta OY (Finland)3 B Sinikalliontie

02630 Esbo

Finland

Tlf: +358 9 7255 4420

Hengoed produksjonsanlegg (Storbritannia)7 Tir-y-Berth industriområde
Tir-y-Berth
Hengoed
CF82 8SJ
Storbritannia

Tlf: +44 1443 812183

Merus Labs Luxco II S.à r.L (Luxembourg)Val Des Bons Malades 208
2121 Luxembourg

Tlf: +352 271127044

Merus Labs Luxco S.à r.L (Luxembourg)Val Des Bons Malades 208
2121 Luxembourg

Tlf: +352 271127044

Merus Labs Netherlands B.V. (Nederland)Herengracht 483
1017 BT
Amsterdam
Nederland

Tlf: +31 20 623 9289

Norgine AG (Sveits)Werftestrasse 3
6005 Luzern
Sveits

Tlf: +41 41 561 36 00

Norgine B.V. (Nederland)Antonio Vivaldistraat 150
1083 HK
Amsterdam
Nederland

Tlf: +31 20 567 0900

Norgine Danmark A/S (Danmark)Kirsten Walthers Vej 8A, 2
2500 Valby
Danmark

Tlf: +45 33 17 04 00

Norgine de Espana S.L.U (Spania)C. de Julián Camarillo
21b, 28037 Madrid
Spania

Tlf: +34 913 75 88 70

Norgine Europe B.V.Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederland

Tlf: +31 20 567 09 00

Norgine Europe B.V. (Nederland)Antonio Vivaldistraat 150
1083 HK
Amsterdam
Nederland

Tlf: +31 20 567 0900

Norgine GmbH (Tyskland)I Westpark 14
35435 Wettenberg
Tyskland
HRB 9522

Tlf: +49 641 98497 0

Norgine Healthcare B.V. (Nederland)Antonio Vivaldistraat 150
1083 HK
Amsterdam
Nederland

Tlf: +31 20 567 0900

Norgine Italia SRL (Italia)Via Fabio Filzi 25
Milano 20124
Italia

Tlf: +39 2 6797 7211

Norgine Limited (Storbritannia)Norgine House
Moorhall Road
Harefield
UB9 6NS
Storbritannia

Tlf: +44 1895 826600

Norgine Netherlands B.V.
(Nederland)
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HK
Amsterdam
Nederland

Tlf: +31 20 567 0900

Norgine Norge AS (Norge)Postboks 1935
Vika
0125 Oslo
Norge

Tlf: +47 957 88 225

Norgine NV (Belgia)Romeinse straat 10
3001 Leuven
Belgia

Tlf: +32 16 39 27 10

Norgine Pharma (Frankrike)29 Rue Ethe Virton 28100
Dreux
Frankrike

Tlf: +33 2 37 38 52 00

Norgine Pharma GmbH (Østerrike)Kranichberggasse 4 Euro Plaza
Bauteil, 5J
1120 Wien
Østerrike

Tlf: +43 1 8178120

Norgine Pharmaceuticals Limited (Storbritannia)Norgine House
Widewater Place
Moorhall Road
Harefield
Uxbridge
UB9 6NS

Tlf: +44 1895 826600

Norgine Portugal Farmacêutica Unipessoal, Ldª. (Portugal)Alameda dos Oceanos
1990-235 Lisboa
Portugal

Tlf: +351 21 895 2735

Norgine Pty Limited (Australia)3.01, bygning A/20
Rodborough Rd
Frenchs Forest
NSW 2086
Australia

Tlf: +61 2 8422 0800

Norgine SAS (Frankrike)23, rue François Jacob
F-92500 Rueil-Malmaison
Frankrike

Tlf: +33 1 41 39 94 00

Norgine Sverige AB (Sverige)7A Centralen
Vasagatan 7
111 20 Stockholm

Tlf: +46 8 22 30 50

SpePharm AG (Sveits)Werftestrasse 3
6005 Luzern
Sveits

Tlf: +41 41 561 36 00

SpePharm Europe B.V. (Nederland)Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
Nederland

Tlf: +31 20 491 9602

SpePharm IP B.V. (Nederland)Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
Nederland

Tlf: +31 20 491 9602

Velinor AG (Sveits)Kapellplatz 1
c/o Dr. iur. Adrian von Segesser
6004 Luzern
Sveits

Tlf: +41 41 561 36 00

Alternativt kan du kontakte oss via vårt elektroniske kontaktskjema eller kontakte vårt personvernombud (First Privacy GmbH) på:

Adresse: First Privacy GmbH, Konsul-Smidt-Straße 88, 28217 Bremen, Tyskland.

Tlf: (+49) 0421 696632-0

Faks: (+49) 0421 696632-11

E-post: office@first-privacy.com

 

Definisjoner itions

Les mer

 • Tilstrekkelig jurisdiksjon” betyr en jurisdiksjon som er formelt utpekt av Europakommisjonen som en jurisdiksjon som gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger.
 • Informasjonskapsel” betyr en liten fil som plasseres på enheten din når du besøker et nettsted (inkludert nettstedene våre). I denne erklæringen omfatter en henvisning til en “informasjonskapsel” også tilsvarende teknologier som nettvarder og klare GIF-er.
 • “Behandlingsansvarlig” betyr den enheten som bestemmer hvordan og hvorfor Personopplysninger behandles. I mange jurisdiksjoner har den behandlingsansvarlige hovedansvaret for å overholde gjeldende personvernlovgivning.
 • Datatilsyn” betyr en uavhengig offentlig myndighet som har som juridisk oppgave å føre tilsyn med at gjeldende personvernlovgivning overholdes.
 • EØS” betyr Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.
 • GDPR” betyr personvernforordningen (EU) 2016/679.
 • Personopplysninger” betyr informasjon om en enkeltperson, eller som gjør det mulig å identifisere en enkeltperson direkte eller indirekte, særlig ved hjelp av en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, en nettbasert identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for enkeltpersonens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.
 • Behandle“, “Behandling” eller “Behandles” betyr alt som gjøres med Personopplysninger, enten det skjer automatisert eller ikke, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultasjon, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller annen tilgjengeliggjøring, justering eller sammenstilling, begrensning, sletting eller destruksjon.
 • Databehandler” betyr enhver person eller enhet som Behandler Personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige (unntatt ansatte hos den Behandlingsansvarlige).
 • Relevante personopplysninger” betyr personopplysninger som vi er behandlingsansvarlig for.
 • Sensitive personopplysninger” betyr personopplysninger om rase eller etnisitet, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, biometriske data, fysisk eller psykisk helse, seksualliv, faktiske eller påståtte straffbare handlinger eller straffer, fødselsnummer eller annen informasjon som anses som sensitiv i henhold til gjeldende lovgivning.
 • Standard kontraktsklausuler” betyr en mal for overføringsklausuler som er vedtatt av Europakommisjonen eller vedtatt av en datatilsynsmyndighet og godkjent av Europakommisjonen.
 • Nettsted” betyr ethvert nettsted som drives eller vedlikeholdes av oss eller på våre vegne.
 • UK GDPR” betyr GDPR slik den utgjør en del av lovene som gjelder i Storbritannia i henhold til avsnitt 3 i European Union (Withdrawal) Act 2018, og som anvendt og endret ved Schedule 2 i Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (SI 2019/419) eller som endret fra tid til annen ved andre lover som gjelder i Storbritannia).
 • UK International Data Transfer Agreement” betyr malen for overføringsavtalen som ble vedtatt av UK Information Commissioner’s Office 21. mars 2022.