Informasjon om databeskyttelse

Denne personvernspolitikken angir trinnene som Azanta tar for å sikre at informasjon som er gitt til oss, holdes sikker og konfidensiell, og brukes bare til de formålene den leveres til.

Vennligst les setningen nøye for å forstå hvordan vi behandler, bruker og avslører dine personlige data. Hvis du har spørsmål angående Azantas behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt vår ansvarlige for GDRP (info@azanta.com).

Dette utsagnet berører følgende emner:

  1. Personlige kategorier av data og formål
  2. Opplysninger og overføring av personopplysninger
  3. Oppbevaringsperiode
  4. Dine rettigheter
  5. Kontakt

 

1. Personlige kategorier av data og formål
1.1 Vi samler inn og behandler følgende typer personopplysninger på deg:

  • IP adresse
  • Adferdsdata på nettsiden
  • Kontaktinformasjon

1.2 Vi behandler personopplysningene for følgende formål og på listen over juridiske grunner:
Å kunne svare når du kontakter Azanta via repadina@azanta.com og via kontaktskjemaet (GDPR art 6 (1) (b)).

Når vi samler personopplysninger direkte fra deg med det formål som er beskrevet ovenfor, gir du dataene når du surfer på nettstedet.

2. Opplysninger og overføring av personopplysninger
2.1 Opplysninger om personopplysninger
Personopplysningene vil ikke bli avslørt og delt med 3. parter

2.2 Gjøre personlige data tilgjengelig for dataprosessorer
Vi lager personopplysninger til våre samarbeidspartnere, inkludert IT-leverandører som lagrer og behandler personlige data på våre vegne. Slike forretningspartnere og leverandører er underlagt Azantas instruksjoner om lagring og behandling av personopplysninger. Videre er det Azantas ansvar at lagring og behandling er i samsvar med personvernlovgivningen.

3. Retensjonsperiode
Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene ovenfor.
Kontaktinformasjon og detaljer om forespørsel lagres i maksimalt 12 måneder etter at forespørselen er løst.

4. Dine rettigheter
Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene vi holder og behandler med hensyn til deg.

Videre har du rett til å be oss om å rette opp eventuelle personlige opplysninger om deg som kan være feil, samt retten til å be om å begrense behandlingen av dine personlige data.

Du kan be om å motta personlige opplysninger om deg som du har gitt oss et strukturert, vanlig og maskinlesbart format hvis vår behandling av slike personopplysninger er basert på ditt samtykke eller en kontrakt du har inngått med oss (dataportabilitet).

På forespørsel vil vi slette personlige data om deg, med mindre vi har et rettslig grunnlag for videreføring av behandlingen.

Du har også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten, for eksempel Datatilsynet.

5. Kontakt
Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål angående beskyttelse av dine personlige opplysninger eller hvis du ønsker å utøve dine juridiske rettigheter. Du kan kontakte vår ansvarlige GDPR (info@azanta.com).

Address:
Azanta A/S
Gearhalsvej 1
2500 Valby
Demark